SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA

Bazen će biti zatvoren za rekreativno kupanje u terminu:

Ponedjeljkom   15:30 - 16:30

Srijedom 15:30 - 16:30

Petkom 15:30 - 16:30

 

                                       Hvala na razumijevanju!!

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA
 

14.02.2017.