SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Obilježen Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva prigodno je obilježen u SB Lipik.

Obilježen Međunarodni dan sestrinstva

Na svečanosti prisutne je pozdravio ravnatelj bolnice Darko Kelemen, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo -glavna sestra bolnice Ljerka Pavković i prim. Oto Kraml, dr. med. Kroz povijest sestrinstva Bolnice Lipik prisutne je provela medicinska sestra Dunjica Karniš, bacc.med.techn.

Isti dan uvečer medicinske sestre i tehničari uživali su uz muziku i ples u dobrom raspoloženju  a na sami Dan sestrinstva, 12.05. priključili smo se proslavi u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara u Zagrebu koja je bila posvećena osobama sa invaliditetom.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra bolnice

Ljerka Pavković

16.05.2018.