SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Koncert - U OZRAČJU BOŽIĆA

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas u utorak 18.12.2018. na koncert

"U ozračju Božića" 

koji će se održati u prostoru Mramornih kupki s početkom u 18:30.

Nastupit će Gradski pjevački zbor Lipik,

dirigentica Jadranka Radovnić - Sirovica, prof.

Koncert - U OZRAČJU BOŽIĆA
 

17.12.2018.