SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Održan poslijediplomski tečaj I. kategorije “PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETA“ i radionica o aplikaciji BOTULINUM TOKSINA U LIJEČENJU SPASTICITETA

  U četvrtak 13. rujna i petak i 14. rujna 2018.g. u Specijalnoj bolnici Lipik, u organizaciji osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Medicinskog fakulteta i Klinike za neurologiju KBC-a Osijek i  suorganizaciji  Bolnice, održan je poslijediplomski teča ... više

PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETA

POŠTOVANI, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE DANA 13. I 14. RUJNA 2018. GODINE (ČETVRTAK/PETAK)  ODRŽATI UVODNI DIO POSLIJEDIPLOMSKOG TEČAJA TRAJNE EDUKACIJE I. KATEGORIJE "PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETA" U KON ... više

Odlazak u mirovinu dugogodišnjeg djelatnika Toplica Lipik prim. dr. Ota Kramla

Prim. dr. Oto Kraml od 10. srpnja ove godine službeno je u zasluženoj mirovini. ... više

Liječnici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik predavači na tečaju I kategorije o multiploj sklerozi

U petak i subotu, 6. i 7. srpnja 2018. godine u Osijeku, u organizaciji osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Medicinskog fakulteta i Klinike za neurologiju KBC-a Osijek, održan je poslijediplomski tečaj I. kategorije „Multipla skleroza jučer, danas, sutra“. ... više

<<2/15>>