SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

ODRŽAN VIII. BALNEOLOŠKI SKUP "DR. IVAN ŠRETER"

Osmi po redu tradicionalni Balneološki skup „dr. Ivan Šreter“ u organizaciji  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera iz Osijeka i Hrvatskog društv ... više

Prva nagrada na Kongresu neurorehabilitacije u Osijeku za Toplice Lipik!

  Od 6.9- svibnja 2018. u Osijeku je održan 6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem. Radi se o okupljanju eminentni ... više

VIII. BALNEOLOŠKI SKUP

Poštovani,         Ispred organizatora i organizacijskog odbora zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tradicionalni VIII. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“.         Na ovom skupu i ... više

<<2/14>>