SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Konferencijska dvorana Quella

Opremljena svom potrebnom informatičkom opremom udovoljava potrebama za organizacijom svih vrsta skupova, seminara, konferencija, radionica, prezentacija.

Opremljenost: prijenosno računalo, pristup internetu, LCD projektor, platno, flip chart, mikrofon, razglas.

Kapacitet: 70 sjedećih mjesta.

Jednodnevni najam dvorane 300,00 kn.

Konferencijska dvorana Quella