SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Mulligan koncept

Koncept se bazira na manualnim mobilizacijama koje se kombiniraju sa aktivnim pokretom, a primjenjuje se učinkovito na kralježnici i u terapiji perifernih zglobova. Osnovno je pravilo da tretman mora biti bezbolan a koristi se za liječenje  stanja kod kojih postoji gubitak pokreta u zglobu, bol povezana s pokretom ili bol povezana sa specifičnim aktivnostima. U kliničkoj praksi koristi se samostalno ili integriran sa drugim uobičajenim konceptima u mišićno-koštanoj fizioterapiji.

Mulligan koncept