SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

PNF koncept

PNF koncept temelji se na ojačavanju svih pacijentovih sposobnosti, potiče ili olakšava rad mišića, smanjuje bol ili ponovo uči pokrete npr. nakon moždanog udara ili povrede mozga. Pacijent je pri tome vrlo aktivno uključen u terapiju, jer se radi o vježbi koja se obavlja zajedno sa terapeutom.

Terapeut pacijenta stavlja u određeni položaj i traži od njega određene pokrete koji su vrlo slični uobičajenim pokretima u toku dana ali najčešće uz optimalni otpor.