SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Inter X

InterX je medicinski uređaj za interaktivnu neurostimulaciju, koji upotrebljava električnu stimulaciju za ublažavanje akutne i kronične boli.

InterX se razlikuje od drugih tipova  elektrostimulacije  jer ima pulsni, dvofazni, sinusoidalni, prigušeni oblik vala koji se mijenja u ovisnosti o električnim svojstvima kože – impedancom. Poznato je da se zbog aktivnosti simpatičkog živca, na mjestu boli impedanca kože i potkožnog tkiva smanjuje. InterX pronalazi te točke i potom ciljano stimulira strujom visoke gustoće i visoke amplitude. Kutana stimulacija ne izaziva mišićne kontrakcije i InterX je siguran u primjeni iznad metalnih implantata.

Inter X