SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 13 )


 

Terapija udarnim valom

Terapija udarnim valom je moderna i učinkovita metoda liječenja, zvučni valovi visoke energije dovode se u bolna područja gdje pospješuju proces prirodnog  cijeljenja tkiva. Udarni valovi potiču cirkulaciju i metabolizam patološki promijenjenih tkiva potičući na samoizlječenje. Uz ovaj inovativni tretman  patološke promjene tetiva i  mišića  sustavno se eliminiraju.

U SB Lipik terapiju udarnim valom provodimo uređajem najnovije generacije Duolith SD1 "ultra" koji uključuje tretman fokusiranim i radijalnim udarnim valom, te V-actor/om. 

Terapija udarnim valom se koristi kod sljedećih dijagnoza:

  • Plantarni fascitis (petni trn)
  • Radijalni epikondilitis (teniski lakat)
  • Ulnarni epikondilitis (golferski lakat)
  • Metatarzalgija 
  • Ahilodinija 
  • Patelarni tendinitis
  • Trohanterna tendinopatija
  • Kalcifirajući tendinitis ramena
Terapija udarnim valom