SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

OBILJEŽEN DAN ŽENA U TOPLICAMA LIPIK

Danas su muški djelatnici Toplica Lipik dijelili ruže svojim dragim kolegicama i pacijenticama te im čestitali Međunarodni dan žena.

Također se danas i sutra obavljaju besplatni UZV pregledi povodom obilježavanja 8.ožujka.

OBILJEŽEN DAN ŽENA U TOPLICAMA LIPIK

Toplice Lipik žele svim svojim vjernim pacijenticama te svim ostalim ženama sretan Međunarodni dan žena!

08.03.2018.