SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA!

 

Bazen će biti zatvoren za rekreativno kupanje u terminu:

 

27.2.2020. (četvrtak) od 20:00-21:00h

                                                           Hvala na razumijevanju!!

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA!
 

25.02.2020.