SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA!

Poštovani korisnici bazena,

 

bazen će biti zatvoren za rekreativno kupanje u terminima:

ponedjeljak 15:30-16:30h

srijeda 15:30-16:30h

petak 15:30-16:30h

subota 17:00-18:00h

nedjelja 17:00-18:00h

 

                                                               Hvala na razumijevanju!

OBAVIJEST KORISNICIMA BAZENA!
 

26.12.2017.