SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Urbroj: 02-236/18-2

Lipik, 25.09.2018.                                                                                                          

 Na temelju odluke Upravnog vijeća od 23.08.2018., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju  Lipik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za stipendiranje studenata medicine

 

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, koji imaju prebivalište na području Grada Lipika dulje od jedne godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine od strane Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci i započinje isplatom za mjesec listopad 2018.

Broj stipendista nije ograničen.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000,00 kuna.

Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima) moraju sadržavati:

- presliku osobne iskaznice

- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca

- uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini  (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja)

- izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev stipendije Grada Lipika

- izjavu o prihvaćanju ugovora o stipendiranju.

Izjava o nekorištenju kredita ili stipendije, izjava o prihvaćanju ugovora o stipendiranju i prijedlog ugovora mogu se podići u Ravnateljstvu Bolnice svaki dana između 8 i 14 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Korisnici stipendija dužni su javiti se u Bolnicu Lipik u roku od mjesec dana od završetka studija odnosno obrane diplomskog rada radi reguliranja međusobnih odnosa, te prihvatiti pripravnički staž, a potom posao na radnom mjestu liječnika u Specijalnoj bolnici Lipik, ako im isto bude ponuđeno u roku od 3 mjeseca od završetka studija. Ako im radno mjesto ne bude ponuđeno, stipendisti su slobodni u traženju posla i nemaju obvezu prema Specijalnoj bolnici Lipik.

Rok za podnošenje prijava je do 31.listopada 2018., 15 sati, a dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Marije Terezije 13, 34551 Lipik, u zatvorenoj omotnici s naznakom „stipendiranje studenata medicine 2018/2019“.

Lista odobrenih stipendija bit će objavljena u roku od 8 dana nakon isteka roka za prijave na oglasnoj ploči Specijalne bolnice Lipik i na bolničkoj mrežnoj stranici.

Kandidati kojima nije odobrena stipendija imaju pravo na prigovor Upravnom vijeću u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave liste.

Sa svim izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o stipendiranju.

 

 

                                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                                             Darko Kelemen, dipl. iur.

 

25.09.2018.