SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Održana kreativna radionica za oboljele od MS

„Umjetničkim i kreativnim aktivnostima pojedincu se nastoji pomoći da se prilagodi specifičnoj onesposobljenosti, oporavi od medicinske intervencije ili poboljša kvalitetu života u specifičnim okolnostima ( Warren, 1993.).“

Održana kreativna radionica za oboljele od MS

Na tom tragu u SB Lipik održana je kreativna radionica za oboljele od MS. Prisutni su upoznati s dobrobitima kreativnog rada i Art terapije. Art terapija je u svijetu razvijena početkom prošlog stoljeća, a u Hrvatskoj je još u začecima. Dobrobiti art terapije su proučavane i dokazane; unapređuju zdravlje, postižu brži oporavak pojedinca,  jačaju kreativnost koja potiče dobro raspoloženje (podiže se lučenje hormona sreće), snižava se krvni tlak…

U rehabilitaciji važno je naglasiti da se kreativnost art terapije pokazuje kroz izražavanje umjetnošću; koristi u kreativnom procesu sa naglaskom stvaranja a ne samog završnog rada i ne radi se analiza stvorenog djela kao u psihoanalizi.

Neke od art terapija se mogu primjenjivati kod bolesnika bez obzira na stanje pokretljivosti. Likovnost pomaže i kod održavanja fine motorike ruke. U SB Lipik kao kreativne terapije provodi se: kao pokret i ples (plesne večeri), pjesničke večeri, sadnja cvijeća i slično, a u krugu bolnice prisutna su i razna umjetnička djela koja su izradili, a zatim nam i darivali oboljeli od MS.

U ugodnom druženju uspješno je završena prva kreativna likovna radionica.

Radujemo se ponovnom druženju!

Dunjica Karniš, mag.med.techn.

23.05.2019.