SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Stručni posjet studenata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U studenom 2018. radno je obilježena petogodišnja suradnja SB Lipik i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Potpisan je sporazum za izvođenje terenske nastave u Toplicama Lipik studenata smjera Kineziterapija VII., VIII., IX., X. semestra odnosno 4. i 5. godine, u akademskoj godini 2018./2019. Dne. 15. i 16.11. 2018. u dvodnevni posjet Lipiku stiglo je 25 studenata i tri profesora - prof.dr.sc. Dubravka Ciliga, doc.dr.sc. Tatjana Trošt Bobić i vanjski suradnik Dario Maravić, mag. kinezioth., trener skijanja i karatea, kondicijski trener Dine Sokolovića, osvajača zlatnog odličja na Zimskim paraolimpijskim igrama u alpskom skijanju. Gosti su smješteni u Hostelu Bellevue.

Edukacijska predavanja održali su etuzijasti Toplica Lipik prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar koja je suradnik-koordinator za rad sa studentima; doktorantica II. godine doktorskog studija Kineziološkog fakulteta dr. Vedrana Vondrak,  glavni fizioterapeut Toplica Ivan Žilić, mag. physioth. i diplomirani fizioterapeut Marijan Vončina.  Predstavljeni su potencijali zdravstveno-kinezioloških sadržaja Toplica Lipik i okoline, osnove neurološke rehabilitacije i fizioterapijske intervencije lokomotornog sustava i neuroloških bolesnika.

Poseban interes studenti, budući magistri kineziterapije, pokazali su na praktičnom radu s bolesnicima nakon moždanog udara i na Odjelu za fizioterapiju Toplica Lipik prema programu terenske nastave. Dobri dojmovi zajedničkog rada u Lipiku i mogućnosti rehabilitacije bit će proneseni kroz cijelu Hrvatsku kao dio promocije zdravstvenog turizma.

Stručni posjet studenata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 

15.11.2018.