SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

VII. BALNEOLOŠKI SKUP - PROGRAM

Poštovani,

        Ispred organizacijskog odbora i organizatora zadovoljstvo nam je pozvati Vas na VII. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“.

        Održavanje ovog tradicionalnog Skupa doprinosi afirmaciji balneologije u Hrvatskoj i njezinom pozicioniranju u  našoj medicini, a ove godine u suradnji s neurolozima govori se i o aktualnom oboljenju modernog doba i značajnoj javnozdravstvenoj temi - moždanom udaru.

        Ovom prigodom ističemo i sjećanje na našeg dragog kolegu dr. Ivana Šretera.

        Pokrovitelj Skupa je Ministarstvo zdravstva RH.

Skup boduje Hrvatska liječnička komora (predavači 12, slušači 8 bodova).

        Veselimo se susretu u Lipiku!

 

Oto Kraml, v.r.                                                     Goran Ivanišević, v.r.

 

                  VII.  BALNEOLOŠKI SKUP „DR. IVAN ŠRETER“

                                Lipik, 12. svibnja 2017. (petak)

Organizatori

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Medicinski fakultet Osijek      

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje

Organizacijski odbor

Silva Butković Soldo, Goran Ivanišević, Darko Kelemen, Oto Kraml (voditelj skupa), Senka Rendulić Slivar, Merisanda Časar Rovazdi, Marica Topić, Viktor Vidović.

Mjesto održavanja                                                                                                                Specijalna bolnica Lipik, Marije Terezije 13, 34 551 Lipik (QUELLA)

Molimo Vas potvrdite svoj dolazak radi ograničenog broja sudionika do 8. svibnja 2017. na e-mail: info@bolnica-lipik.hr

Dodatne obavijesti - Dr. Kraml: mob. 098/497575

Kotizacija 100,00 kn. Predavač na skupu oslobođen je kotizacije (jedan autor). Račun IBAN HR54 2500 0091 1013 81902 s naznakom za Balneo skup.

                             PROGRAM SKUPA

09,00h Svečano otvorenje /registracija 8,00-9,00h/ 

Glazbena točka

Prigodni pozdravni govori

Memorijalno predavanje: Damir Foretić: „Zaklada Dr. Ivan Šreter“.

                                     STANKA

Moždani udar (MU) Pozvana predavanja - ModeratorPrim. Viktor Vidović

10,00h Dr.sc. Hrvoje Budinčević: Kliničke i epidemiološke karakteristike MU.

10,20h Prof.dr.sc.Vanja Bašić Kes: Primarna i sekundarna prevencija MU.

10,40hDoc.dr.sc. Igor Antončić: Liječenje akutnog MU.

11,00h Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo: MU – rana akutna neurorehabilitacija.

11,20h Prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar: Medicinska rehabilitacija bolesnika nakon MU u Toplicama Lipik

11,35h Prof.dr.sc. Marija Bošnjak Pašić: Povezanost bolesti srca i mozga.

11,55h Akademkinja Vida Demarin, dr.sc. Sandra Morović: Likovni izražaj, mozak i MU.

                                     PAUZA

Neurološka sekcija - Moderator Prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar

12,15h Prim. Merisanda Časar Rovazdi, neurolog, prim.Viktor Vidović, neurolog: Centralna bol kod MU.

12,25h Prof.dr.sc. Damir Gortan, spec.ORL-audiolog, prim.mr.sc. Ksenija Berdnik Gortan, fizijatar-reumatolog: Iznenadna nagluhost.

12,35h Katarina Lohman Vuga, fizijatar, doc.Saša Moslavac, fizijatar, Aleksandra Moslavac, fizijatar, Branko Ratković, bacc.physioth.: Primjena izokinetičkih vježbi i vježbi na stabilometrijskoj platformi u bolesnika koji je prebolio MU - prikaz bolesnika.

12,45h Marijan Vončina, bacc.physioth.: Neurofizoterapijska procjena i intervencija - prikaz bolesnika nakon MU.

12,55h Marina Horvat, bacc.occ.th., Slavica Derenj, bacc.occ.th.: Radna terapija u rehabilitaciji bolesnika nakon MU – prikaz bolesnika.

13,05h Snježana Kligl, mag.logopedije: Afazije i logopedoterapija kod bolesnika nakon MU.

13,15h Dunjica Karniš, bacc.med.techn.: Motivacija bolesnika u oporavku nakon MU - uloga med. sestre

                                 Kratka pauza

Balneološka sekcija - Moderator Prim.mr.sc Goran Ivanišević  

13,30h Dipl.ing. Radovan Čepelak, prof.dr.sc. Ankica Senta Marić, dipl.ing. Damir Andabaka: Termomineralne vode zapadne i južne Hrvatske.

13,45h Prof.dr.sc. Ankica Senta Marić, dipl.ing. Radovan Čepelak: Zdravlje kroz vodu.    

13,55h Danijela Babojelić, dipl.physioth., Ivan Žilić, dipl.physioth., prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, fizijatar: Važnost balneoterapije kod bolesnika s križoboljom.

14,05h Prim. Oto Kraml, fizijatar, prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, fizijatar: Balneoreakcija.

14,15h Lana Bobić Lucić, fizijatar, Martina Dželajlija Zlopaša, dr.med.:Istraživanja i zastupljenost radova iz područja balneologije u literaturi.

14,25h Vesna Budišin, fizijatar-reumatolog: Balneoterapija kroz povijest.

14,35h Prim.mr.sc. Goran Ivanišević, fizijatar-reumatolog: Balneoterapija u Hrvatskoj danas i sutra.

 

Usklađena rasprava i završna riječ

                        15h RUČAK   

Poslijepodnevna animacija: turistički vlak - centar grada, Ergela Lipik

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik,

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Medicinski fakultet u Osijeku,                                             

Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za      

balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje

     

                    organiziraju znanstveno - stručni skup

 

              VII.  BALNEOLOŠKI SKUP „DR. IVAN ŠRETER“

                             Balneoterapija. Moždani udar.                                                    

PROGRAM ZA ISPIS

VII. BALNEOLOŠKI SKUP - PROGRAM
 

28.04.2017.