SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Studijski posjet profesora i doktoranata KIF-a

Zdravicom na Paviljon izvoru još jednom je iskazana zahvalnost  pitkoj termomineralnoj  vodi lipičkih vrela koju koristimo za liječenje i oporavak naših klijenata. Doktoranti  treće godine Poslijediplomskog doktorskog studija modula Kineziološke rekreacije  Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bili su u subotu 24.11.2018. u studijskom posjetu Toplicama Lipik. Prof.dr.sc. Mirnu Andrijašević, voditeljicu katedre Kineziološke rekreacije i kineziterapije KIF-a i petero doktoranta iz Zagreba, Vukovara, Krapine, Karlovca i Tomislavgrada, navedenog modula, prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar upoznala je sa zdravstveno-rekreacijskim  potencijalima Toplica Lipik i okoline. Smještajne kapacitete uslužno je pokazala Dunjica Karniš, mag. sestrinstva, a turističko razgledavanje u potpunosti je zaokružila gđa. Ivana Pleše  - grofica Jelka, sa inspirativnom pričom o Lipiku. Gosti su se sa krasnom razglednicom Lipika jučer-danas-sutra vratili u svoje sredine, nadamo se sa željom - doći ponovno u potrazi  za okrjepom, rekreacijom, relaksacijom, u službi podizanja kvalitete zdravlja i života.

 

Studijski posjet profesora  i doktoranata KIF-a
 

30.11.2018.