SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Stručno predavanje: Procjena kvalitete života kod osoba nakon moždanog udara

    U četvrtak 14.3.2019. u konferencijskoj dvorani Quella održano je stručno predavanje s temom: Procjena kvalitete života kod osoba nakon moždanog udara. Pred 70 fizioterapeuta iz SB Lipik i ostalih dijelova Hrvatske, prvostupnica fizioterapije Marija Žilić održala je predavan ... više

Pokazatelji zdravstvene njege oboljelih od HIV/AIDS u RH

Pokazatelji zdravstvene njege oboljelih od HIV/AIDS  u RH Jelena Romanić Han,bacc.med.techn. ... više

Studijski posjet profesora i doktoranata KIF-a

Zdravicom na Paviljon izvoru još jednom je iskazana zahvalnost  pitkoj termomineralnoj  vodi lipičkih vrela koju koristimo za liječenje i oporavak naših klijenata. Doktoranti  treće godine Poslijediplomskog doktorskog studija modula Kineziološke rekreacije&n ... više

<<2/17>>