SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

O nama

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik jedan je od najstarijih gospodarskih subjekata u Lipiku, a svoju višestoljetnu tradiciju ima zahvaliti prije svega prirodnim ljekovitim pogodnostima područja u kojem je smješten Lipik, isto kao i svojim izvrsnim stručnjacima, koji znaju spojiti prirodne izvore i najbolja medicinska dostignuća u kombinaciju koja je velikom broju ljudi donijela ozdravljenje. 

Ljekovita mineralna voda ima stalnu temperaturu izvorišta od 62°C, a u kemijskom sastavu najviše su zastupljeni fluor, natrij, kalcij, kalij i hidro-karbonat.

U današnjem obliku bolnica radi od 1971. godine, nastavljajući tradiciju Lječilišta Lipik staru koliko i samo naselje - preko dva stoljeća.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik provodi se rehabilitacija neuroloških stanja i bolesti, reumatskih bolesti, posttraumatskih stanja, postoperativna rehabilitacija,  smetnje kontrole mokraćnog mjehura, te se provodi preventivno liječenje i prakticira zdravstveni turizam.

O liječenju se brinu liječnici specijalisti - 9 fizijatara, 1 reumatolog, 2 neurologa, 1 internista, te logoped-defektolog, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre i drugi djelatnici (oko 200 djelatnika ukupno).

U sastavu Bolnice je EKG i EMNG kabinet, UZV kabinet, kuhinja s restoranom, konferencijska dvorana i dr.

Duljina tretmana u Bolnici ovisi o vrsti i težini oboljenja i traje od dva do šest tjedana (prosječno 3 tjedna).

O nama