SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Rehabilitacija neuroloških stanja i bolesti

 • Stanja nakon cerebrovaskularnog inzulta (hemipareze, hemiplegije)
 • Multipla skleroza
 • Posttraumatske lezije perifernih živaca
 • Polineuropatije
 • Stanja nakon operacija na mozgu i kralježnici
 • Mb. Parkinson i dr.oboljenja

Rehabilitacijski program prilagođen Vašem zdravstvenom stanju i dijagnozi. Ovisno o Vašem funkcionalnom stanju i medicinskim indikacijama, rehabilitacija se vrši na bolničkim odjelima za pokretne i nepokretne pacijente. Kombinacija terapijskih procedura i ljekovite termomineralne vode ovisno o medicinskim indikacijama i cilju rehabilitacije.

 • Prvi i završni pregled liječnika specijaliste fizijatra. Mogućnost konzilijarnog pregleda specijaliste neurologa i interniste i laboratorijske dijagnostike.  
 • Individualne fizioterapijske vježbe, procedure i tehnike
 • Radna terapija
 • Logopedoterapija
 • Elektroterapijske procedure
  • TENS
  • DDS
  • LASER
  • UZV
  • UZV po Seltzeru
  • IF
  • Galvanizacija
  • Elektrostimulacija mjehura po prof. Jušić
  • Biofeedback terapija
  • Elektrostimulacija mišića
Rehabilitacija neuroloških stanja i bolesti