SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 6 )


 

Lista čekanja

LISTA ČEKANJA

Vaše podatke na listi čekanja možete pronaći prema broju potvrde na narudžbi (zadnji stupac desno), datumu upisa ili datumu prijema.

Podatke možete pronaći na listi pritiskom Ctrl+F na vašoj tipkovnici; kad otvorite priloženu listu, stisnite istovremeno tipke Ctrl i F na tipkovnici i u desnom gornjem uglu prikazati će vam se okvir za unos teksta koji želite tražiti.

BESPLATNI TELEFON ZA PRIGOVORE NA LISTU ČEKANJA

Tel: 0800 200 039

DOKUMENTI

Lista čekanja 2020 - Lista čekanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 2020. godinu