SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

 

Božićni koncert u Mramornim kupkama

Božićni koncert u Mramornim kupkama