SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

 

Glazbene večeri

Svakog četvrtka u restoranu Toplica Lipik od 19 do 21 sat možete uživati u ugodnoj atmosferi uz zvukove zabavne glazbe koju za naše pacijente i goste izvodi Miroslav Badrov. 

Glazbene večeri