SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

 

Program za Dan grada Lipika 18.09.-08.10.2016.

Program za Dan grada Lipika 18.09.-08.10.2016.