SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Sindromi prenaprezanja

 • Teniski lakat (lateralni epikondilitis)
 • Skakačko koljeno (patelarni tendinitis)
 • Petni trn (calcar calcanei, plantarni fascitis)
 • Uganuća

Rehabilitacijski program prilagođen Vašem zdravstvenom stanju i dijagnozi. Broj i vrsta terapijskih i hidroterapijskih procedura  ovisi o medicinskim indikacijama i cilju rehabilitacije.

 • Prvi i završni pregled liječnika specijaliste fizijatra. Mogućnost konzilijarnog pregleda specijaliste neurologa i interniste i laboratorijske dijagnostike.  
 • Elektroterapijske procedure za suzbijanje boli
  • Inter X
  • Udarni val 
  • TENS
  • DDS
  • LASER (skenirajući i kontaktni)
  • UZV
  • IF
  • Galvanizacija
  • Elektrostimulacija mišića 
  • Medical flossing
  • DNS
Sindromi prenaprezanja