SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Smetnje mokrenja

Rehabilitacijski program prilagođen Vašem zdravstvenom stanju i dijagnozi. Kombinacija terapijskih procedura i ljekovite termomineralne vode ovisno o medicinskim indikacijama i cilju rehabilitacije.

  • Prvi i završni pregled liječnika specijaliste fizijatra. Mogućnost konzilijarnog pregleda specijaliste neurologa i interniste i laboratorijske dijagnostike.  
  • Hidroterapijske i toplinske procedure
    • Individualna hidroterapija u termomineralnoj vodi
    • Parafinoterapija
Smetnje mokrenja