SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Odjel II

Odjel se nalazi u Domu II (Kurhotel) na drugom katu gdje su smješteni bolesnici kojima je djelomično potrebna skrb druge osobe. 

Smještajni kapacitet odjela je 33 postelje. Pacijenti su smješteni u 16 dvokrevetnih i jednokrevetnih soba
Na odjelu se nalazi restoran sa čajnom kuhinjom koji ujedno služi kao dnevni boravak tako da bolesnici mogu gledati televiziju ili igrati društvene igre. 
Fizikalne terapije bolesnici većinom obavljaju na odjelu na kojem se nalazi vježbaonica, termoterapija sa parafinom, kade za hidroterapiju sa dizalicama za bolesnike, a postoji i sanitarni čvor prilagođen invalidima za obavljanje osobne higijene. 
Skrb za bolesnike organizirana je kroz 24 sata te je brojem osoblja prilagođena skrbi bolesnika djelomično ovisnih o tuđoj pomoći.

Na odjelu je dostupna besplatna internetska veza (WiFi)

Posjete bolesnicima koji se nalaze na stacionarno rehabilitacijskom liječenju u SB Lipik na odjelima su dozvoljene od 15,00 do 17,00 sati svakog radnog dana, a subotom i nedjeljom te blagdanom od 10,00 do 17,00 sati.

 

Zamjenik ravnatelja:

Ivan Pavao Čevizović, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 

tel: 034/440-720

 

Voditeljica bolesničkog odjela:

prim. Merisanda Časar Rovazdi, dr.med. spec. neurologije

tel: 034/440-707

 

Glavna sestra odjela:

Dubravka Paik, bacc.med.tech.

tel: 034/440-723

 

Glavni fizioterapeut odjela:

Andrea Stanar, bacc.physioth.

tel: 034/440-711

Odjel II