SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Odjel III

Odjel je smješten je na prvom katu Doma II (Kurhotel), smještajni kapacitet je 51 krevet
Na odjelu je najveći broj bolesnika ovisnih o tuđoj njezi i pomoći. Svaka soba ima WC a potrebe za kupanjem obavljaju se u kadama za hidroterapiju ili tušu prilagođenom za bolesnike ovisne o tuđoj pomoći. 

Na odjelu postoji mjesto za obavljanje vjerskih potreba za bolesnike koji ne mogu otići do bolničke kapelice, a vjerske potrebe moguće je dogovoriti u bolesničkoj sobi u dogovoru sa glavnom sestrom odjela. 
Obitelji koja želi biti uz bolesnika više vremena moguće je dogovoriti smještaj na istom odjelu ili na nekom drugom odjelu u bolnici te na taj način sudjelovati u skrbi za bolesnika i educirati se o provođenju skrbi bolesnika nakon odlaska iz naše ustanove. 

Uz hidroterapiju na odjelu postoji vježbaonica za bolesnike i termoterapija sa parafinom. 
Intenzivna skrb provodi se tijekom 24 sata i brojem osoblja prilagođena je skrbi bolesnika ovisnog o tuđoj pomoći.

Posjete bolesnicima koji se nalaze na stacionarno rehabilitacijskom liječenju u SB Lipik na odjelima su dozvoljene od 15,00 do 17,00 sati svakog radnog dana, a subotom i nedjeljom te blagdanom od 10,00 do 17,00 sati.

 

Voditeljica bolesničkog odjela:

Vedrana Vondrak, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

tel: 034/440-740

 

Odjelna liječnica:

Davorka Rosić, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

tel: 034/440-742

 

Glavni sestra odjela:

Ružica Žilić, dipl.med.techn.

tel: 034/440-745

 

Glavni fizioterapeut odjela:

Marijan Vončina, dipl.physioth.

tel: 034/440-710