SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Odjel IV


Odjel se nalazi u u prizemlju Doma II (Kurhotela), smještajni kapacitet je 30 kreveta podijeljenih u 15 dvokrevetnih soba

Svaka bolesnička soba ima televizor a sanitarni čvorovi prilagođeni su koliko je moguće potrebama bolesnika. Pacijenti smješteni na tom odjelu imaju mogućnost obaviti svu fizikalnu terapiju osim bazena. 

Odsjek je prilagođen bolesnicima kojima je potrebna minimalna pomoć u samozbrinjavanju, svaki pacijent na odsjeku ima svoga liječnika i medicinsku sestru a zdravstvena skrb je organizirana tijekom 24 sata i prilagođena je pacijentima smještenim na odjel.

Posjete bolesnicima koji se nalaze na stacionarno rehabilitacijskom liječenju u SB Lipik na odjelima su dozvoljene od 15,00 do 17,00 sati svakog radnog dana, a subotom i nedjeljom te blagdanom od 10,00 do 17,00 sati.

 

Voditeljica bolesničkog odjela:

Lana Bobić Lucić, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

tel: 034/440-754

 

Glavni med. tehničar odjela:

Saša Majić, dipl.med.tech.

tel: 034/440-755

 

Glavni fizioterapeut odjela:

Ljiljana Tvorek, bacc.physioth.

tel: 034/440-756

Odjel IV