SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

 

Izjava privatnosti

Specijalna bolnica Lipik se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Specijalna bolnica Lipik može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Specijalna bolnica Lipik. Specijalna bolnica Lipik ce navedene podatke koristiti iskljucivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinacnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogucnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Specijalna bolnica Lipik na zadovoljstvo korisnika.

Specijalna bolnica Lipik se obvezuje da navedene podatke nece uciniti dostupnim bilo kojoj trecoj strani bez izricitog pristanka korisnika. Specijalna bolnica Lipik zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te nece biti odgovoran ni za kakve moguce posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.