SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kućni red

Izvadak iz kućnog reda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik:
(komletan kućni red možete preuzeti na poveznici (linku) ispod)

DOKUMENTI

Pravilnik o Kućnom redu - Preuzmite kompletan Pravilnik o Kućnom redu u PDF formatu

----

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se na temelju važećih dokumenata:
- zdravstvene iskaznice;
- iskaznice dopunskog osiguranja;
- uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite i
- odobrenja liječničkog povjerenstva.

Bolesnici se primaju na rehabilitacijsko liječenje u SB Lipik sukladno propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prijem bolesnika se obavlja radnim danom u terminu od 08,00 do 12,00 sati. 

Za vrijeme dok se nalaze na liječenju bolesnici imaju pravo na prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom.
Vrstu, količinu i kakvoću hrane, ovisno o prirodi bolesti, određuje u svakom konkretnom slučaju liječnik.
Na temperaturnoj listi bilježe se podaci o prehrani, odnosno dijeti koja je bolesniku propisana. Bolesnicima kojima je određena dijetna prehrana ne bi trebali konzumirati hranu pripremljenu izvan SB Lipik. 

U prostorijama SB Lipik u kojima se nalaze bolesnici nije dopušteno pušenje.

Bolesnika može otpustiti iz SB Lipik isključivo liječnik. Bolesnika se ne može zadržavati na stacionarnom liječenju protiv njegove volje.

Bolesnici imaju pravo na pritužbe i pohvale na rad i ponašanje medicinskog i drugog osoblja SB Lipik. Svoje usmene pritužbe i pohvale iznose voditelju odjela odnosno glavnoj sestri odjela.
Pismene pritužbe se unose u Knjigu žalbe koja se nalazi u Prijemnoj kancelariji ili u sandučić za pohvale i pritužbe koji se nalazi u zgradi Fizikalne terapije. Prilikom iznošenja pritužbi i pohvala, poželjno je da bolesnici navedu svoje puno ime i prezime.

Ukoliko bolesnici nisu zadovoljni poduzetim mjerama odgovornih djelatnika, mogu se obratiti ravnatelju SB Lipik.
Ravnatelj je dužan odmah postupiti po prigovoru i o poduzetim mjerama pismeno obavijestiti podnositelja prigovora, a najkasnije u roku od 3 dana.

Posjete bolesnicima koji se nalaze na stacionarno rehabilitacijskom liječenju u SB Lipik na odjelima su dozvoljene od 15,00 do 17,00 sati svakog radnog dana, a subotom i nedjeljom te blagdanom od 10,00 do 17,00 sati.

Za vrijeme liječenja u SB Lipik, pokretni bolesnici mogu prisustvovati vjerskom obredu u Bolničkoj kapelici  u dogovorenom terminu s vjerskom zajednicom.

Osobama druge vjeroispovijesti koje se nalaze na liječenju u SB Lipik, a koje nisu u mogućnosti svoje vjerske potrebe zadovoljiti u Bolničkoj kapelici ili bolesničkoj sobi, može se na njihov zahtjev ili na zahtjev rodbine, dozvoliti posjeta svećenika ili vjerskog službenika radi obavljanja obreda, s tim da se prethodno jave glavnoj sestri odjela.

Novac, nakit i ostale vrijedne stvari, pacijenti i gosti koji ostaju na smještaju ili bolničkom liječenju trebali bi ostaviti kod kuće obzirom da  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili otuđenja istih.

Ukoliko nije drugačije moguće novac i druge vrijednosti moguće je zapisnički deponirati u bolnički sef. Potvrdu o istom potpisuje pacijent/član obitelji  i  glavna odjelna sestra.

Novac i druge vrijednosti moguće je vratiti samo u prvoj smjeni od 07:00-15:00 sati.

SB Lipik ne odgovara za novac i ostale dragocjenosti koje nisu predane na čuvanje.