SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Kontaktirajte nas


Ime i prezime:*


Razlog kontakta:


E-mail:*


Telefon:


Poruka:


Kontrolni broj
(Upišite u polje ispod broj 19 )


 

Odjel Dependence

Novotvoreni odjel Dependence  kapaciteta 39 kreveta, sastoji se od 18 dvokrevetnih i trokrevetnih soba. Sobe su klimatizirane i opremljene televizorom. Korisnicima je na raspolaganju poseban prostor  za odmor i druženje. Na odjelu se nalazi  vježbaonica, hidroterapija i topla veza s fizikalnim terapijama i restoranom.

Posjete bolesnicima koji se nalaze na stacionarno rehabilitacijskom liječenju u SB Lipik na odjelima su dozvoljene od 15,00 do 17,00 sati svakog radnog dana, a subotom i nedjeljom te blagdanom od 10,00 do 17,00 sati.

 

Voditeljica bolesničkog odjela:

Kristina Dumančić, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

tel: 034/440-782

 

Glavna sestra odjela:

Jasmina Stokić, bacc.med.tech.

tel: 034/440-783

 

Glavni fizioterapeut odjela:

Siniša Almaši, dipl.physioth.

tel: 034/440-786

Odjel Dependence