SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

 

Contacts

Specialized Hospital for Medical Rehabilitation Lipik

Ulica Marije Terezije 13, 34551 Lipik

 

Inpatient hospitalization