Održan IX. balneološki skup Dr. Ivan Šreter

U SB Lipik je 24. svibnja 2019. održan IX. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“ s temom „Balneologija. Kineziterapija.“ Cilj skupa je bio očuvati sjećanje na našeg kolegu i humanista te naglasiti multidisciplinarni pristup bolesnicima i zdravstvenim turistima tijekom boravka i rehabilitacije u toplicama i ukazati na otvorene mogućnosti koje pružaju projekti Europskih fondova i pojedine ciljane skupine potencijalnih korisnika toplica.

Početak skupa svečano je otvoren dvjema skladbama Gradskog pjevačkog zbora Lipik, uz voditeljicu zbora Jadranku Radonić Sirovica, prof. i najavu prim.mr.sc. Stjepana Šarca, predsjednika Gradskog pjevačkog zbora Lipik.

Uslijedili su pozdravni govori domaćina – ravnatelja gosp. Darka Kelemena, dipl.iur.; zamjenika gradonačelnika i predsjednika Upravnog vijeća SB Lipik gosp. Slobodana Katunara, dipl.ing., te dožupana Požeško-slavonske županije gosp. Vedrana Neferovića, prof.

Skup je pozdravio predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu prof.dr.sc. Tonko Vlak. Skupu je nazočila delegacija pokrovitelja - Ministarstva zdravstva na čelu s dr Mirjanom Vuković, a pozdravno pismo uputila je i prof.dr.sc. Silva Butković Soldo ispred Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.

Gđa. Ankica Šreter Havlena, sestra dr Ivana Šretera odazvala se pozivu na skup.

Memorijalno predavanje održala je prof.dr.sc. Sanda Ham, glavna urednica časopisa Jezik: Natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ „Dr. Ivan Šreter“.                                                 

Izlaganja na IX. balneološkom skupu „Dr. Ivan Šreter“ su održali redom:

prof.dr.sc. Tonko Vlak KBC Split, Medicinski fakultet Split: Utjecaj vježbi na razinu citokina u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima; doc.dr.sc. Tatjana Trošt Bobić, prof.dr.sc. Dubravka Ciliga, Kineziološki fakultet Zagreb: Uloga pokreta u neurorehabilitaciji; dipl.ing. Radovan Čepelak, prof.dr.sc. Ankica Senta Marić, dipl.ing. Damir Andabaka, Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“: 310 godina balneologije u Hrvatskoj; prof.dr.sc. Ankica Senta Marić, dipl.ing. Radovan Čepelak, dipl.ing. Damir Andabaka: Prvi pravilnik iz područja balneologije; Ivan Žilić, mag.physioth., Danijela Babojelić, mag.physioth., Maja Juraić, mag.physioth. SB Lipik: Utjecaj balneoterapijskih programa SB Lipik na smanjenje boli i funkcionalnu sposobnost; prim. Oto Kraml, SB Lipik: Kineziterapija u Toplicama Lipik; prim.mr.sc. Goran Ivanišević, Hrvatska akademija medicinskih znanosti: Današnje stanje balneologije i balneoterapije u Hrvatskoj; prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, Robert Rendulić, dipl.physioth., SB Lipik: Procjena hidratacije tijela - progam „Bodywass“; Božidar Egić, dr.med., spec.fizijatar, Danilo Egić, dipl.physioth., Ordinacija dr Egić Daruvar: Ključna lezija - ciljna točka rehabilitacijskog programa bolnih sindroma; prim.dr.sc. Ladislav Krapac (Hrvatska akademija medicinskih znanosti), Kristina Pregl, Iva Jezerac, Ivan Markov, dipl.oec: Komplementarna medicina u liječenju bolnih sindroma kralješnice u centru „Fizioart“ hotela „Murter“ Poliklinike Nado u Murteru; Mateja Visković, mag.log., Snježana Kligl, mag.log., SB Lipik: Balneoterapija i vokalna higijena; dr.sc. Daša Poredoš Lavor, prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar: Značaj i podrška multidisciplinarnog pristupa u prevenciji usamljenosti i unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi – mogućnosti koje pružaju projektne aktivnosti organizacija civilnog društva, Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, Sisak; Nataša Major, prof. psihologije: Psihološki učinci u balneoterapiji, OŠ Pakrac; Dunjica Karniš, mag.med.techn, prim. Oto Kraml, prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar: Art terapija u SB Lipik.

Skupu su nazočili kolege diljem Hrvatske: Daruvara, Garešnice, Karlovca, Koprivnice, Murtera, Nove Gradiške, Osijeka, Pakraca, Požege, Rijeke, Slavonskog Broda, Siska, Splita, Vinkovaca, Virovitice, Vukovara, Zagreba, Županje.

Za slijedeću godinu najavljen je jubilarni X. skup s temom: Balneologija. Estetika.  

Nakon radnog dijela uslijedio je zajednički ručak u bolničkom restoranu, vožnja turističkim vlakićem centrom grada, posjet Ergeli Lipik.

Na kraju, zahvaljujem Organizacijskom timu u sastavu: Silva Butković Soldo, Merisanda Časar Rovazdi, Ivan Pavao Čevizović, Goran Ivanišević, Darko Kelemen, Oto Kraml (počasni predsjednik), Senka Rendulić Slivar (predsjednica i voditeljica), Marica Topić, Viktor Vidović, Vedrana Vondrak; a osobito na aktivnom angažmanu prim. Kramlu koji je djelovao iz mirovine i dr. Marici Topić koja se pobrinula za uredno stjecanje bodova HLK.

Zahvaljujem našim suradnicima iz službe prehrane, administracije i tehničke podrške.

Predstavnici „Belupa“ su i ove godine, na naše zadovoljstvo, podržali Skup.

Moderator:

prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

ana, 12.03.2020 11:18:06